27 d’oct. 2016


REUNIÓ DE PARES I MARES DE 5è I 6è
CURS 2016-2017

Presentació de l’equip docent:
5è CURS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
TUTORA: Catalina Torrens (imparteix les àrees de català, castellà, naturals, socials, plàstica i
valors)
ANGLÈS: Magdalena LLompart
MATEMÀTIQUES: Francisca Barceló
EDUCACIÓ FÍSICA : Catalina Bauzà
TIC: Xavier Moratinos
MÚSICA: Bàrbara Florit
RELIGIÓ: Laura Escudero
VALORS: Catalina Torrens
TALLER DE NATURALS I SOCIALS: Pep Roig i Miquel Garrote
TALLER DE MATEMÀTIQUES: Pep Roig i Francisca Barceló.
TALLER DE TIC: Xavier Moratinos
SUPORT PT: Antònia Torrens.
SUPORT AL: Maria José Pino
Bloc del grup: http://cpsonjuny20 06 .blogspot.com/


6è CURS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
TUTOR: Xavier Moratinos (imparteix les àrees de català, castellà, naturals, socials, plàstica i TIC)
ANGLÈS: Magdalena Llompart
MATEMÀTIQUES: Francisca Barceló.
ED. FÍSICA : Catalina Bauzà
TIC: Xavier Moratinos
MÚSICA: Bàrbara Florit
RELIGIÓ : Laura Escudero
VALORS: Catalina Torrens
TALLER DE NATURALS I SOCIALS: Pep Roig i Miquel Garrote
TALLER DE MATEMÀTIQUES: Pep Roig i Francisca Barceló.
SUPORT PT: Antònia Torrens.
SUPORT AL: Maria José Pino
Bloc del grup: http://cpsonjuny20 05 .blogspot.com/

Organització del curs
 
Serveis escolars:
- Professional de l’EOEP (Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica)
- ATE (Assitent Tècnic Educatiu)
- PTSC (Personal Tècnic de Serveis a la Comunitat)
- Assistenta social de l’Ajuntament.
- Serveis de menjador.
- Escola matinera.

Ús de l'agenda:
 
- Tasques de casa
- Sol·licitar entrevistes tant per part dels mestres com dels pares.
- Justificar retards i absències. (molt important i obligatori justificar-les).
- Altres comunicats. (família – escola o escola – família)
L’agenda ha d’anar sempre dins de la carpeta, i cada dia s’ha de dur dins de la motxilla.

Dia de visita de pares: Dijous de 12:30h a 13.30h.(Si qualque pare/mare no pogués venir, ja ens
posaríem d’acord per un altre dia).

Berenars:
 
Dimarts: fruita
Dijous: derivats làctics
Calendari i activitats complementàries:

• Dies no lectius:
 
31 d’octubre i 27 de febrer( Elegits pel centre)
28 de febrer (Festa escolar unificada)

• Tema del curs: La música
• Activitats complementàries:
1r trimestre:
Sortida pel terme de Sant Joan (novembre).
Festa de les verges
Festa de Nadal
2n trimestre:
Sant Antoni
Sa Rua Escolar
Sortida: Musical pendent de data i confirmació
Setmana cultural
3r trimestre:
Viatge estudis
Sortida de tota primària a una zona costera
Berenars solidaris
Festa final de curs

Organització d'aules i grups
Aquest curs el nostre centre ha experimentat una sèrie de canvis a nivell organitzatiu. A 5è i 6è són:
 Les aules classe de referència també són aules tallers dels diferents grups de primària.
o Les aules de 1r i 5è són aula matèria de matemàtiques
o L’aula de 2n és d’art
o L’aula de 6è és aula d’experimentació
o Les aules de 3r i 4t són les aules de llegües.
o Cada grup cada setmana té taller de matemàtiques i naturals i socials. Aquest tallers
es fan a les aules específiques de matèria.
 A les 9h els alumnes pugen a les aules tranquil·lament, sense tocar el timbre.
Col·loquen material i motxilles.
 Tenim encarregats de passar llista, pissarra, agenda, medi ambient, ordenar aula, repartir i
 arraconar material.
 Els encarregats reparteixen el material i agafen quadern i llibres de la motxilla
 Els quaderns i arxivadors. Tenim dos quaderns micro-perforats un de ciències i un de
llengües.
Els bolígrafs: blau català , negre castellà i verd per corregir. A la resta d’àrees blau.
La resposta a llapis.
 El berenar s’iniciarà dins l’aula a les 10:55h.
 El material és comú i hi ha uns encarregats que es canviaran mensualment.
 Estan asseguts en grups per facilitar el treball cooperatiu i compartir material.
 Les tasques s’apunten a una pissarreta. Ho apunta l’encarregat de passar llista o la mestra.
Cada mestre/a decideix les tasques: lectures, càlcul, activitats consolidades, recerca,
activitats en grup i per parelles.
 Enguany els alumnes de 5è s’inicien a la plataforma digital. Tenen el seu usuari i
contrasenya.
 Ortografia de Daniel Gabarró Hàbits de treball i estudi:
1. Normes d’aula: Respectar torn de paraula, demanar permís per aixecar-se
2. Presentació de les tasques: tipografia, ordenació dels continguts...
3. No tudar espai al quadern
4. Anar adquirint autonomia tant a casa com escola
5. Preparar el seu material
 Educació Física: Necesser (on hi hagi una tovallola petita i una pinta, colònia millor que no).
Adequada vestimenta i calçat. Faran una fitxa setmanalment. L'han d'entregar com a màxim
el divendres.
 Música: Una flauta, un quadern de pentagrames i un quadern de fundes de plàstic.
 Tallers de Medi i Matemàtiques: Una sessió setmanal per manipular material per entendre i
comprendre millor els continguts del currículum de cada àrea.
 Tutoria: Cada setmana tenim una sessió per parlar dels temes que preocupen el grup,
conèixer-nos millor i treballar les emocions. També es treballa quan, entre setmana, surt una
situació que ho motiva.
 Qui vulgui celebrar el seu aniversari a l'escola pot dur alguna cosa per berenar aquell dia. Es
podran donar les invitacions a l’escola, sempre i quan estiguin tots els companys convidats.
AULA TIC: una sessió setmanal amb la tutora i el coordinador de TIC. Es faran activitats
per assolir objectius de cicle i per adquirir coneixement sobre informàtica.
 Pla de lectura: Té dos objectius bàsics:
o Millorar la velocitat lectora i la comprensió
o Adquirir plaer per la lectura no obligada.
Com ho feim:
o Treballam diferents tipus de textos
o Aprofitam textos I situacions que trobam al nostre entorn (funcionals)
o Textos aportats per ells mateixos.
o Hem creat amb els alumnes la biblioteca on trobaran llibres adaptats a la seva edat.
Elegeixen els que més els agraden.
Metodologia
A part dels canvis organitzatius, hi ha uns canvis metodològics que afecten el bessó de
l’educació.
 Treball a partir de material manipulatiu per entendre els conceptes, tocar-los...
 Llevar importància a l’aprenentatge memorístic i afavorir més la reflexió, el debat, la
comprensió, la implicació... Amb els canvis constants de conceptes, actualment és
més necessari aprendre a aprendre que no aprendre i oblidar.
Treball en grup: saber parlar, arribar a acords amb els companys, col·laborar, exposar
al grup...
Recuperar l’interès per les activitats i aprenentatges. L’escola ha de ser un lloc
motivador i que desperti la il·lusió.
Programa del fons de llibres de text i de lectura:
L'escola continua amb el programa de fons de llibres. Els alumnes de 5è i 6è fan ús de la
plataforma digital, però segueixen considerant-se de fons de llibres perquè utilitzen com a font d
consulta els llibres dels cursos passat, tenen activity anglès i pagam una quota individual per poder
fer ús de la plataforma.
Projecte d’ambientació del centre:
 Reciclar i separar correctament les deixalles. Hi ha encarregat
 Reutilitzar el paper escrit per una cara i materials reciclats a les classes de plàstica i tallers
 Reduir el consum de tovalloletes i de paper higiènic i aigua.
 Estalviar energia, tan de llum elèctric com de calefacció.
 Fomentar l'hàbit d'anar a peu o amb bicicleta a l'escola.
 Utilitzar la carmanyola evitant el paper d'alumini i dur carmanyola
Avaluació:
L'avaluació és contínua al llarg del curs. Es farà avaluació sistemàtica de les tasques fetes: feines
diàries (quadern, plataforma, treball en grup, treball manipulatiu, proves escrites...)
Hi ha 3 avaluacions, les qualificacions són insuficient, suficient, bé, notable i excel·lent.
Amb la nova llei es pot promocionar o no a cada nivell.
Tenim un % d’avaluació a cada nivell .
A 5è i 6è es distribueix de la següent manera:
 50% continguts:
 25%Presentació tasques netes i ordenades
 25%Actitud, esforç i participació


13 de set. 2016

AVUI HEM COMENÇAT UN NOU CURS!

Ahir iniciàrem, amb molta d'il.lusió un nou curs, el curs 2016/17. Durant aquest curs seré la tutora del grup de 5è de Primària.

CURS DE 5è , CURS 2016/17
 La nostra aula de 5è també serà un espai educatiu especialitzat amb l'àrea de matemàtiques dirigit a l'alumnat de 4t, 5è i 6è. A la nostra aula cada un d'aquest grups hi realitzarà el Taller de matemàtiques, seguint una metodologia activa i cooperativa.

Aquest grup a més de la tutora tindrà altres professionals .
-Anglès: Magdalena LLompart.
-Educació Física: Catalina Bauzà
-Música: Bàrbara Florit
-Religió: Maria Sánchez
-Tallers de matemàtiques i Medi: Josep Roig.
-Suport: Antònia Torrens  (PT),  Maria José Pino (AL) i mestres de cicle.

La resta d'àrees seran impartides per la tutora.

18 de març 2016

SA JAIA COREMA ESTÀ APUNT DE FITXAR PEL CEIP SON JUNY !

Aquesta setmana sa Jaia ha vist que tota sola és molt difícil competir a unes olimpíades. Nosaltres l'hi hem fet una proposta perquè s'integri en el nostre equip, el "CEIP SON JUNY". Li hem enumerat totes les avantatges que tindrà si fitxa pel nostre club.
Ara esperam que la setmana vivent ens doni la resposta.
 Ja vos ho contarem!

Els alumnes de 5è també col.laboren amb la Jaia !

N'Antònia Gayà l'encarregada de llevar-li la penúltima cama!

La sala de Psico. una sala multiusos, darrerament hi ha hagut una exposició de Nicaragua i ara una de Palestina.

Hi també aquesta setmana hi ha un "planetarium", molt interessant!!!!
11 de març 2016

AIGUA I SABÓ! NO, SANG DE DRAGÓ!

Sa nostra Jaia ha caigut !!!!!!!

Els alumnes de 4t ens han contat el conte del màgic Xiu-Xiu vermell com un caliu!


En Marc de 2n ha estat l'encarregat de llevar-li la cinquena cama. Ha triat la cama ferida !
El vídeo pesa massa, es veu que la cançó és molt llarga, ens haurem de conformar amb les fotografies!

BON CAP DE SETMANA !

4 de març 2016

SA JAIA JA S'ENTRENA!

Hola! Avui sa Jaia ens ha contat que ja s'entrena.


Com podeu veure va ben preparada.
S'encarregada de llevar-li el 4t peu ha estat na Doae de 1r curs. Enhorabona!
Sa Jaia ens ha contat que cada vespre entrena una estoneta.
Sa propera setmana intentarem penjar un vídeo de la cançó sencera.

BON CAP DE SETMANA I BON QUART DIUMENGE !!!!!!!!!!

26 de febr. 2016

SA JAIA.

Aquest ja és el tercer divendres que llevam una cama a sa Jaia. Avui sa nostra estimada Jaia ens ha sorprès, ens ha contat que havia trobat una medalla i sa l'havia quedada, i per això ella trobava que ja no importava fer més esport, ni entrenar-se, ni esforçar-se, però entre tots li hem fet entendre que abans de guanyar un premi, en aquest cas, una medalla, hi ha una feina prèvia, entrenament, esforç, superació, constància, participació, compromís, cooperació, tolerància, diversitat, solidaritat, sacrifici, companyarisme, respecte, etc,... i després hi ha la recompensa, que és la participació als jocs olímpics i si ho fa molt bé pot arribar a aconseguir una medalla.
Sa Jaia ho ha entès hi ha deixat la medalla a l'espera que sa la pugui penjar amb tots els mèrits, esperam que així sigui!             
ÀNIMS JAIA COREMA, SON JUNY ESTÀ AMB TÚ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

La sala-gimnás plena de gom a gom per seguir el ritual de la Jaia Corema.

Els alumnes de 4t ens han contat més coses de la nostra estimada Jaia.
Avui en Joan Barceló Verger ha estat l'encarregat de llevar-li la tercera cama.

La Jaia en el pòdim.
La Jaia amb la medalla.
La Jaia a l'espera d'aconseguir la medalla.

Sa medalla que s'havia dissenyat sa Jaia.

19 de febr. 2016

SA JAIA COREMA JA TORNAR SER AQUÍ !

La nostra estimada Jaia Corema ja torna ser aquí, ...

Divendres dia 12 de febrer li llevarem la primera cama i avui la segona.

Els alumnes de 4t són els encarregats d'explicar-nos cada setmana una història diferent de sa Jaia CoremaAquesta activitat la realitzen tots els alumnes i mestres, demostrant interès i respecte.


La Jaia Corema se sent molt estimada per tots nosaltres.

Avui l'encarregat de llevar-li el peu ha estat en Julià de 4 anys!

Els alumnes de 5è ens han acompanyat amb les flautes a l'hora de cantar la cançó a la nostra estimada Jaia.

I COM NO PODIA SER D'ALTRA MANERA SA JAIA COREMA ENS HA ESCRIT UNA CARTA. MOLTES GRÀCIES JAIA I FINS LA SETMANA QUE VE!


 20 de gen. 2016

Fotografies de la sortida a Solanda

Dia 17 de novembre férem la sortida del primer trimestre a la possessió de Solanda.